RÚT NGẮN THỜI GIAN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, VỮNG BỀN NIỀM TIN

Giới thiệu » Chính sách an toàn – sức khỏe – môi trường

CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY VỀ “SỨC KHỎE - AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG”

 

Đội ngũ cán bộ và công nhân của Công ty luôn phải làm việc trong các môi trường độc hại, cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng con người, trên biển, trên cao, bụi, tiếng ồn...v.v, do vậy, các yêu cầu về công tác “Sức khỏe - An toàn – Môi trường” được tổ chức, thực hiện và được kiểm tra một cách thường xuyên và nghiêm ngặt. Công ty đã tổ chức các bộ phận chuyên trách về Sức khoẻ - An toàn – Môi trường

 

-    B phn chuyên trách v HSE ti công trường. 

-    Bộ phận quản lý công tác HSE tại Công ty.

+ Kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ.

+ Đào tạo, giáo dục và tuyên truyền về HSE.

+ Các quy trình về HSE.

+ Các biện pháp thực hiện An toàn, Vệ sinh lao động và môi trường, Phòng cháy chữa cháy.

+ Cấp phát trang bị cá nhân, bảo hộ lao động.

+ Các chế độ Bảo hiểm : BH y tế, BH Xã hội , BH tai nạn...

*QUY TRÌNH VỀ AN TOÀN – SỨC KHOẺ – MÔI TRƯỜNG CỦA MỖI MỘT DỰ ÁN  HOÀN TOÀN TUÂN THỦ THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

                         

Đối tác
Copyright © 2012 Nhat Minh Company.
Hỗ trợ trực tuyến
Đang online
:
5
Lượt truy cập
:
180.644