RÚT NGẮN THỜI GIAN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, VỮNG BỀN NIỀM TIN

Giới thiệu » Nguồn nhân lực

 NGUỒN NHÂN LỰC

Stt

Nghề nghiệp

Số lượng

Ghi chú

1

Kỹ sư

12

 

2

Cử nhân

5

 

3

Trung cấp

9

 

4

Thợ hàn có chứng chỉ Quốc tế

37

 

5

Thợ hàn

50

 

6

Thợ lắp ráp

72

 

7

Thợ cắt

28

 

8

Thợ điện

05

 

9

Thợ phun cát

15

 

10

Thợ sơn

5

 

11

Thợ giàn giáo

15

 

12

Thợ tiện

05

 

13

Thợ móc cáp

8

 

14

Thợ vận hành thiết bị, lái xe, lái cẩu

13

 

15

Thợ phụ

40

 

  

Tổng số

327

 

 

Đối tác
Copyright © 2012 Nhat Minh Company.
Hỗ trợ trực tuyến
Đang online
:
1
Lượt truy cập
:
180.640