RÚT NGẮN THỜI GIAN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, VỮNG BỀN NIỀM TIN

Dịch vụ » GIA CÔNG CHẾ TẠO BỒN CHỨA
GIA CÔNG CHẾ TẠO BỒN CHỨA
20-06-2012 11:22

Theo hình dáng:

Bồn áp lực trụ đứng

- Bồn áp lực trụ ngang

Bồn áp lực hình cầu

Theo nguyên liệu chứa:

- Bồn chứa xăng dầu

- Bồn chứa khí hoá lỏng

- Bồn chứa hoá chất

- Bồn chứa nước

Đối tác
Copyright © 2012 Nhat Minh Company.
Hỗ trợ trực tuyến
Đang online
:
9
Lượt truy cập
:
180.648