RÚT NGẮN THỜI GIAN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, VỮNG BỀN NIỀM TIN

Dịch vụ » VẬN HÀNH & CHẠY THỬ NHÀ MÁY
VẬN HÀNH & CHẠY THỬ NHÀ MÁY
20-06-2012 11:23
  • - Vận hành và chạy thử nhà máy sản xuất phân bón
  • - Vận hành và chạy thử nhà máy sản xuất khí công nghiệp
  • -   Vận hành và chạy thử nhà máy chế biến condensate
  • - Vận hành và chạy thử nhà máy sản xuất mía đường
  •  - Vận hành và chạy thử nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa
  • - Vận hành và chạy thử các bồn chứa khí hoá lỏng và các bồn chứa xăng dầu
Đối tác
Copyright © 2012 Nhat Minh Company.
Hỗ trợ trực tuyến
Đang online
:
15
Lượt truy cập
:
180.660